• یسب

    یسب

آخرین اخبار

درباره ما

بیشتر

پرورش ایده های جدید

دسترسی به بازار جهانی و ساخت محصول جهانی در سریع‌ترین زمان و بیشترین کیفیت
ما با تمرکز بر حل مشکلات و چالش‌های اصلی کشور به وسیله راهکارهای نوآورانه بهمراه اعضای تیم اجرایی مان که از متخصصان باتجربه حوزه کسب و کارها میباشند ، بر آن شدیم تا محصولات با ارزش شما را با تجارب و روابط خود پرورش داده و امکان صادرات آن را فراهم کنیم.
0
0
0
0

برخی از خدمات ما

فلسفه وجودی شرکت

مطالعه دو ساله درانجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان درموضوع عدم وجود ساختارهای انجام پروژه های فناورانه بزرگ درکشور، با بررسی تجارب موفق و ناموفق به ایجاد شرکت سهامی عام منجرشد.

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی شرکت