• یسب

    یسب

آخرین اخبار

درباره ما

شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا براساس مطالعات انجام شده در جمع مدیران شرکت های فناور در انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان، طی سالهای 1397 تا 1399 ایجاد شد. این مطالعات لزوم ایجاد تجارت بزرگ برای جذب، مدیریت و اجرای پروه‌های فناورانه کلان و انجام صادرات محصولات فناورانه را ضروری تشخیص داد. طی این مطالعات، تجارب موفق و ناموفق، تشکیل شرکتهای بزرگ ذیل انجمن‌های مختلف صنفی درکشور مورد ارزیابی موشکافانه قرارگرفت. درنهایت، جمع‌بندی بر ایجاد یک شرکت سهامی عام که در بدو امر در بورس حضورندارد اما مجوزهای لازم رابرای حضور در بورس را خواهد داشت؛ صورت گرفت. هیأت مؤسس دربازۀ زمانی 3 مهرتا 3 آبان 1399 برای تکمیل سرمایه 5ملیارد تومانی اولیه برای تأسیس شرکت را برگزارکرد و سهام مذکور تأمین شد. مجمع عمومی مؤسس درتاریخ 26 آبان ماه 1399 برگزار و اولین مدیران شرکت به شرح زیر به مدت 2 سال  انتخاب شدند. انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان به نمایندگی آقای حمیدعزیزیان صندوق پژوهش وفناوری استان اصفهان به نمایندگی آقای احمد ورد شرکت بهیارصنعت سپاهان به نمایندگی آقای فرید نجات‌بخش آزادانی شرکت فناورپلاستیک سپاهان به نمایندگی آقای ابوالقاسم مرادی شرکت آریا پلیمر پیشگام به نمایندگی آقای محمدعلی آبادی فراهانی شرکت پایاهیدرولیک جم به نمایندگی آقای احسان ایمانیان شرکت فراکوش سپاهان به نمایندگی آقای حسن اکبری شرکت درسازمان ثبت شرکتها در تاریخ 1399/12/02 به شناسه ملی 14009830079 به ثبت رسید.

بیشتر
0
0
0
0

برخی از خدمات ما

فلسفه وجودی شرکت

مطالعه دو ساله درانجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان درموضوع عدم وجود ساختارهای انجام پروژه های فناورانه بزرگ درکشور، با بررسی تجارب موفق و ناموفق به ایجاد شرکت سهامی عام منجرشد.

بیشتر بخوانید
فلسفه وجودی شرکت