ابطحی   دکتر سید مهدی ابطحی: رییس هیات مدیره (نماینده انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان)


نجات بخش   فرید نجات بخش: نایب رییس هیات مدیره (نماینده شرکت بهیار صنعت سپاهان)


شریفیان   امیرعلی شریفیان (مدیر عامل)


مرادی  دکتر ابولقاسم مرادی (نماینده شرکت فناور پلاستیک سپاهان)


علی‌آبادی  محمد علی آبادی فراهانی (نماینده شرکت آریا پلیمر پیشگام)


مروج  محمد مروج‌الاحکامی (نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان)


ایمانیان  احسان ایمانیان (نماینده شرکت پایا هیدرولیک جم)


کریمیان  محسن کریمیان (نماینده شرکت احیا‌گران قلب صنعت آسیا)