آگهی دعوت به مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا

از سهامداران شرکت سهامی عام سپنتا فناوران اسپادانا دعوت می‌شود، در جلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه که از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ در اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ‌بهایی، سالن اجتماعات، برگزار می ‌شود، حضور یابند.